خصوصی

محمد موسوی

۵

رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۱۴

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

۱۲

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۲۹

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

۵

نوای نی – شهرام ناظری و محمد موسوی

۱

ساقی‌نامه در ادب پارسی – شجریان، نریمان، داروغه، موسوی و فرهمند

۰

عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی

۵

یار همدم – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی