دسته: محمد موسوی

۵ Comments

رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

۲ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۱۴ Comments

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۰ Comment

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

     

۲ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

   

۱۳ Comments

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

 

۲۹ Comments

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

 

۵ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

 

۵ Comments

نوای نی – شهرام ناظری و محمد موسوی

     

۲ Comments

ساقی‌نامه در ادب پارسی – شجریان، نریمان، داروغه، موسوی و فرهمند

   

۰ Comment

عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی

   

۵ Comments

یار همدم – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی