خصوصی

محمد موسوی

۱۴

امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان

۱

بخشی از اجرای محمدرضا شجریان در خاکسپاری علی هاشمی

۳

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۰

شفق – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۴

طره‌ی دوست – شجریان و موسوی

۱

دیده‌ی مشتاق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

۴

مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۴

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی

۰

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر

۰

مراسم تشییع پیکر استاد جلیل شهناز – شجریان و موسوی

۲

کنسرت شب حافظ – اجرای شجریان و موسوی

۳

نفسی با تو – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی