خصوصی

محمدرضا لطفی

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۰

هنر بداهه‌نوازی در دستگاه همایون – محمدرضا لطفی و هومان پورمهدی

۲

یوسف من – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه چاووش

۵

کتاب شناخت موسیقی دستگاهی ایران به روایت محمدرضا لطفی – حمیدرضا بندلی

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۰

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۷

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

۴

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۰

گفتگوی مجله‌ی فردای ایران با محمدرضا لطفی – آذر ۱۳۶۰

کانال تـلـگرام خصـوصـی