خصوصی

محمدرضا لطفی

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۰

کلاس تار محمدرضا لطفی به مازیار شاهی – بیات اصفهان

۲

بخش دوم کنسرت معمای هستی – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و همایون شجریان

۲

ساز و آواز شور از کنسرت معمای هستی – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی، عبدالنقی افشارنیا و همایون شجریان

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۰

هنر بداهه‌نوازی در دستگاه همایون – محمدرضا لطفی و هومان پورمهدی

۲

یوسف من – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه چاووش

۶

کتاب شناخت موسیقی دستگاهی ایران به روایت محمدرضا لطفی – حمیدرضا بندلی

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۰

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

کانال تـلـگرام خصـوصـی