خصوصی

محمدرضا لطفی – خصوصی

۳

لیست آثار محمدرضا لطفی – ۱

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۱

دل شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۲

تار تنها – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۴

راه وداع – اجرای خصوصی غلام‌حسین بنان و محمدرضا لطفی

۴

مویه‌های غریبانه – اجرای خصوصی شهرام ناظری و محمدرضا لطفی

۱

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

۱۲

بیداد همایون – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۷

افشار – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۹

دُرّاب – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۲

دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۴

یاد باد – اجرای خصوصی لطفی، فرهنگفر و شیرین‌آبادی

کانال تـلـگرام خصـوصـی