خصوصی

محمدرضا لطفی

۴

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۲

زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۲

اجرای شجریان و لطفی در تلوزیون – بهار دلکش | صوتی و تصویری

۰

کنسرت تصویری راست پنجگاه – جشن هنر شیراز ۱۳۵۴ – شجریان، لطفی و فرهنگفر

۰

محمدرضا شجریان – بخش‌‌هایی از چند کنسرت تصویری

۸

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

۰

کلاس درس محمدرضا لطفی – مکتب میرزا عبدالله (تصویری)

۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

۰

اعتراض لطفی به شجریان؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی