خصوصی

محمدرضا شجریان

۱۱

سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۴

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۰

یک گوشه چند آواز، دستگاه شور – محمدرضا شجریان‌

۰

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

۰

جشن ۳۷ سالگی رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

۲

نای شکسته – محمدرضا شجریان و همایون خرم

۱

راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

راز سر به مهر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین جباری‌فرد – تصویری

۴

غبار غم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

بخش دوم کنسرت معمای هستی – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی