دسته: محمدرضا شجریان – خصوصی

۴ Comments

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

 

۶ Comments

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۴ Comments

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۱۴ Comments

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۵ Comments

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

   

۶ Comments

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۲۹ Comments

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

 

۰ Comment

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

   

۱ Comment

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده

   

۰ Comment

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

   

۲ Comments

شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

   

۶ Comments

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک