خصوصی

محمدرضا شجریان

۳

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۴

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۶

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

۵

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۶

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با شهرام ناظری

کانال تـلـگرام خصـوصـی