خصوصی

محمدرضا شجریان

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۲۸

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۱۴

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۸

سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد

۱

عیدانه – محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

۴

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۱

ساقی‌نامه در ادب پارسی – شجریان، نریمان، داروغه، موسوی و فرهمند

۹

آواز مثنوی افشاری و دعای ربّنا – محمدرضا شجریان

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۱

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده

کانال تـلـگرام خصـوصـی