خصوصی

محمدرضا شجریان

۲

چاووشی – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۷

شور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۰

چهارگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۴

ماهور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۱

نغمه اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۵

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۰

صدایت را دوست دارم (آواز افشاری) – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و علی‌اصغر بهاری

۲

غلام چشم – محمدرضا شجریان (پالایش یافته از آلبوم دلشدگان)

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۱۳

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

کانال تـلـگرام خصـوصـی