خصوصی

محمدرضا شجریان

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۱۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۱۴

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۴

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه عارف در بن آلمان – سال ۱۹۸۷

۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

مصاحبه‌ و بداهه‌خوانی محمدرضا شجریان و همایون شجریان در برنامه‌ی NITV

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۱

ویژه‌نامه‌ی مجله قهوه درباره‌ی محمدرضا شجریان

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۴

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۱۱

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی