خصوصی

محمدرضا شجریان

۱

نغمه اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۵

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۰

صدایت را دوست دارم (آواز افشاری) – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و علی‌اصغر بهاری

۲

غلام چشم – محمدرضا شجریان (پالایش یافته از آلبوم دلشدگان)

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۱۲

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۱۴

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۵

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه عارف در بن آلمان – سال ۱۹۸۷

۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

مصاحبه‌ و بداهه‌خوانی محمدرضا شجریان و همایون شجریان در برنامه‌ی NITV

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

کانال تـلـگرام خصـوصـی