خصوصی

محمدرضا شجریان – تصویری

۰

حیف شد – روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان

۵

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۰

گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد

۲

سومین مراسم سالانه‌ی جایزه‌ی بیتا – محمدرضا شجریان

۰

سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۰

علیرضا شجریان و بیان خاطراتی از دوران کودکی با برادر

۱

بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری

۸

بهار دلکش – محمدرضا شجریان – تصویری

۱۹

محمدرضا شجریان – اجرایی خصوصی در میان شاگردان و دوستان – تصویری

۳

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

۸

شجریان و لطفی در برنامه‌ی مضراب

کانال تـلـگرام خصـوصـی