خصوصی

محمدرضا شجریان – تصویری

۰

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با سه‌تارنوازی پیرنیاکان

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

۵

مهمانی خصوصی با حضور اساتید

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۲۱

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

۵

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

۱۳

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

۰

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۱

شجریان به همراه هابیل علی‌اف – تصویری

۳

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

کانال تـلـگرام خصـوصـی