خصوصی

پاشا هنجنی

۳

بی‌تابانه – حسین علیشاپور و ایمان عنصری

۴

علیرضا قربانی – تنهایی لیلا

۱۳

عصیان ، نی‌نوا و ترکمن – حسین علیزاده و ارکستر اوکراین

۱۰

اشعار کلاسیک ایران – محمد معتمدی

۱

ونوشه – اجرای ارکستر سیمرغ – حمید متبسم

۰

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

کانال تـلـگرام خصـوصـی