خصوصی

ردیف

۰

ردیف‌نوازی تار – محمد عذاری – ماهور

۲۲

روایت (ردیف ماهور) – محمدرضا لطفی

۶

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

۱

کارکردِ ردیف چه باید باشد؟

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۱۱

آموزش سنتورنوازی توسط مجید کیانی – تصویری

۶۹

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

۱۹

کلاس درس برومند با رضوی سروستانی و شجریان – ماهور

۱

کلاس آواز سه نفره در محضر شجریان – مجتبی عسگری، امید مظهری و پارسا حسن‌دخت

۰

کلاس درس محمدرضا لطفی – مکتب میرزا عبدالله (تصویری)

کانال تـلـگرام خصـوصـی