خصوصی

رضا ورزنده

۳

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

۰

گل‌های رادیو – تکنوازان ۵۴۳ – ماهور

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

۳

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۰۹ – اسدالله ملک، رضا ورزنده و جهانگیر ملک

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

کانال تـلـگرام خصـوصـی