خصوصی

سه‌گاه

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۲) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۴

غبار غم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۴

آرزوی دیدار – اجرای خصوصی ابوالحسن صبا، علی تجویدی و علی مستوفیان در سه‌گاه

۵

چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۰

یادگار پدر – بداهه‌نوازی کمانچه غلامرضا سارنج – سه‌گاه

۲

سرشک نهان – اجرای خصوصی حبیب‌الله بدیعی، فضل‌الله توکل و جهانگیر ملک – سه‌گاه

۶

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

کانال تـلـگرام خصـوصـی