خصوصی

سه‌گاه

۵

چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۰

یادگار پدر – بداهه‌نوازی کمانچه غلامرضا سارنج – سه‌گاه

۲

سرشک نهان – اجرای خصوصی حبیب‌الله بدیعی، فضل‌الله توکل و جهانگیر ملک – سه‌گاه

۵

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب

۴

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی