خصوصی

سه‌گاه

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب

۶

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۰

پردیس – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۳

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۰

هویت – اجرای خصوصی هادی آذرپیرا و وحید ربیع‌پور – سه‌گاه

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۲۹

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

کانال تـلـگرام خصـوصـی