خصوصی

سه‌گاه

۰

هویت – اجرای خصوصی هادی آذرپیرا و وحید ربیع‌پور – سه‌گاه

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۲۸

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۱۴

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۴

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۰

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۱

آستان جانان – اجرای خصوصی مجتبی میرزاده

۱

دل شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

کانال تـلـگرام خصـوصـی