خصوصی

سه‌گاه

۰

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب

۵

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۰

پردیس – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۲

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۰

هویت – اجرای خصوصی هادی آذرپیرا و وحید ربیع‌پور – سه‌گاه

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۲۹

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۱۵

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۸

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

کانال تـلـگرام خصـوصـی