دسته: سه‌گاه

۰ Comment

پردیس – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

   

۳ Comments

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

 

۰ Comment

هویت – اجرای خصوصی هادی آذرپیرا و وحید ربیع‌پور – سه‌گاه

   

۱ Comment

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

 

۱ Comment

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

   

۲۹ Comments

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

 

۱ Comment

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

 

۱۵ Comments

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

 

۵ Comments

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

 

۸ Comments

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۲ Comments

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

     

۰ Comment

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا