خصوصی

سه‌گاه

۲

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۱

آستان جانان – اجرای خصوصی مجتبی میرزاده

۱

دل شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۴

پیام جهان‌مانی – کنانه(تصویری)

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

۳

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان

۲

محمدرضا لطفی – بداهه‌نوازی کمانچه – کنسرت نیاوران

کانال تـلـگرام خصـوصـی