خصوصی

سه‌گاه

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۴

پیام جهان‌مانی – کنانه(تصویری)

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

۳

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان

۲

محمدرضا لطفی – بداهه‌نوازی کمانچه – کنسرت نیاوران

۱۳

خرقه‌پوشان – بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی محمدرضا لطفی

۸

شجریان و لطفی در برنامه‌ی مضراب

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

کانال تـلـگرام خصـوصـی