خصوصی

سه‌گاه

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۱۵

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۸

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۲

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۱

آستان جانان – اجرای خصوصی مجتبی میرزاده

۱

دل شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۴

پیام جهان‌مانی – کنانه(تصویری)

کانال تـلـگرام خصـوصـی