خصوصی

سه‌گاه

۴

پیام جهان‌مانی – کنانه(تصویری)

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

۳

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان

۲

محمدرضا لطفی – بداهه‌نوازی کمانچه – کنسرت نیاوران

۱۳

خرقه‌پوشان – بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی محمدرضا لطفی

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۴

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۱۰

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

۲

چشمه‌ی خورشید – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه

کانال تـلـگرام خصـوصـی