خصوصی

گروه شهناز

۱۴

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن پخش شده از BBC

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در گلد هاله، ماینز، آلمان

۱۲

نکوداشت پرویز مشکاتیان؛ محمدرضا شجریان و گروه شهناز – تصویری

۱

اجرای خصوصی شجریان و عثمان محمدپرست و دو اجرای تصویری دیگر

کانال تـلـگرام خصـوصـی