خصوصی

شور

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۰

همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۲

خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۵

کنسرت تصویری سه‌تار نوازی کیهان کلهر و کیا طبسیان – ونکوور ۲۰۱۸

۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۷

شور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۴

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

۵

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

کانال تـلـگرام خصـوصـی