خصوصی

شور

۷

بداهه نوازی داریوش طلایی و جمشید شمیرانی

۸

تک‌نوازی‌ها در برنامه‌ی مضراب

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۳

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۰

غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۲

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۰

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۴

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

۰

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

۳

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی