خصوصی

شور

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱۰

گل زرد – بداهه‌نوازی محمدرضا لطفی

۱۲

کنسرت تصویری به یاد استاد بنان – لطفی و کثیرالسفر

۷

بداهه نوازی داریوش طلایی و جمشید شمیرانی

۷۶

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۰

غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۶

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

کانال تـلـگرام خصـوصـی