خصوصی

شوشتری

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۲۳

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۱

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۲

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۷)

۰

ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۰

اجرای خصوصی شجریان با موسوی و یاحقی – سیب زنخدان

۲

سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی (سوگ بنان)

کانال تـلـگرام خصـوصـی