دسته: وحید تاج

۰ Comment

کنسرت تصویری گروه جاوید افسری‌راد، برادران سامانی و وحید تاج

اجرای ۲۵ دی ۱۳۹۸ در ووپرتال آلمان Vahid Taj, vocalJavid Afsari Rad, santoorReza Samani, frame drumBehnam Samani, tombakAdrian Fiskum Myhr,…

۰ Comment

کنسرت صدای صلح – وحید تاج، کیوان ساکت و گروه کر بهار(بخش دوم اضافه شد)

کنسرت صدای صلح در بهار ۱۳۹۸ در کلیسای سنت کلوتیلد پاریس اجرا شد. این اجرا توسط گروه کُر بهار و…

۰ Comment

خانه‌ی غریب – کنسرت تصویری وحید تاج و پویان بیگلر

 

۰ Comment

کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه

کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه مهشید خیرالدین: سازهای ضربی مریم رضایی‌نژادیان: تار مریم خدابخش: عود پیمان...
۰ Comment

نشست ماهیانه خانه موسیقی – وحید تاج

  دانلود جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست سَر مرا، بجز این دَر، حواله‌گاهی نیست عدو چو تیغ کشد،...