خصوصی

تصویری

۰

کنسرت تصویری شهرام ناظری در دانشگاه برکلی

۳

کنسرت تصویری کامکارها – بیابان بیکران

۱۱

کنسرت تصویری ایرج بسطامی و گروه دستان – بوی نوروز

۰

کنسرت تصویری همایون شجریان و گروه دستان اجرای لس آنجلس

۳

کنسرت همایون شجریان و گروه سیمرغ در هلند

۴

کنسرت تصویری قاصدک – شجریان، مشکاتیان و همایون شجریان

۲

کنسرت تصویری سلیمانیه عراق – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن پخش شده از BBC

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در گلد هاله، ماینز، آلمان

۳

مصاحبه ی حمید متبسم با شبکه PDF در مورد ارکستر سیمرغ

۷

کیهان کلهر، بهرامی‌فرد و کثیرالسفر کنسرت تصویری اصفهان و افشاری – Candlelight Concert

۳

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی