خصوصی

تصویری

۱۰

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان – تصویری

۱

کنسرت یونسکو محمدرضا شجریان – تصویری

۳

کنسرت تصویری تاجیکستان به مناسبت بزرگداشت باربد – شجریان

۰

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با سه‌تارنوازی پیرنیاکان

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

۵

مهمانی خصوصی با حضور اساتید

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۸

مرا عاشق چنان باید – علیزاده، کلهر و نوربخش – تصویری

۰

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر -تصویری

۲۱

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۴

مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی