خصوصی

تصویری

۰

نسخه‌ی کامل و بدون سانسور مستند کیهان کلهر «آوای امید»

۰

جشن بزرگداشت رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

۰

مستند “کنسرتی که اجرا نشد” – پرویز یاحقی

۱۰

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان – تصویری

۱

کنسرت یونسکو محمدرضا شجریان – تصویری

۳

کنسرت تصویری تاجیکستان به مناسبت بزرگداشت باربد – شجریان

۰

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با سه‌تارنوازی پیرنیاکان

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

۵

مهمانی خصوصی با حضور اساتید

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۸

مرا عاشق چنان باید – علیزاده، کلهر و نوربخش – تصویری

۰

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر -تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی