خصوصی

تصویری

۲۱

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۴

مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

۵

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

۱۳

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

۰

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۰

کنسرت تصویری علیرضا قربانی، فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی ایران

۰

تصویری کیهان کلهر – شهر خاموش

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۱

شجریان به همراه هابیل علی‌اف – تصویری

۳

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

کانال تـلـگرام خصـوصـی