خصوصی

تصویری

۵

مهمانی خصوصی با حضور اساتید

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۸

مرا عاشق چنان باید – علیزاده، کلهر و نوربخش – تصویری

۰

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر -تصویری

۲۱

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۴

مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

۵

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

۱۳

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

۰

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۱

کنسرت تصویری علیرضا قربانی، فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی ایران

۰

تصویری کیهان کلهر – شهر خاموش

کانال تـلـگرام خصـوصـی