خصوصی
۰

سرگذشت رادیو – ابوالحسن صبا

۰

حدیث عشق – استاد سیامک ایقانی

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

بر مَرکبِ مُرکّب- عارف شاهدنواز – تکنوازی سنتور

۰

رسم دلبری – اجرای خصوصی مظفر شفیعی و جلیل شهناز

۲

بداهه نوازی کیهان کلهر و بهروز جمالی – فروردین ۹۸

۱

کنسرت رادیو فرانسه – عقیلی، محمدی، دریایی، شریعت‌زاده و تربتی

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۲) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

جشن ۳۷ سالگی رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

کانال تـلـگرام خصـوصـی