خصوصی
۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۶

شور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۰

نوا، مرکب‌نوازی – به اهتمام کامبیز روشن‌روان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۰

فستیوال هنری هوی – کیهان کلهر و اردال ارزنجان

۰

چهارگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۴

ماهور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۱

نغمه اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۰

یادگار پدر – بداهه‌نوازی کمانچه غلامرضا سارنج – سه‌گاه

۰

کیهان کلهر و رامبراندت تریو – فستیوال موسیقی نوامبر

۲

سرشک نهان – اجرای خصوصی حبیب‌الله بدیعی، فضل‌الله توکل و جهانگیر ملک – سه‌گاه

۴

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

کانال تـلـگرام خصـوصـی