خصوصی
۰

چشم‌هایش، آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی سنتور: امیرحسین رئوفی

۲

راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ابوعطا

۰

راستی – کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و آرونانگوش چادهوری

۵

کتاب شناخت موسیقی دستگاهی ایران به روایت محمدرضا لطفی – حمیدرضا بندلی

۱

گشایش خانه هنرمندان اصفهان – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۳

بداهه‌نوازی سنتور – منصور صارمی

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۳

دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

۰

همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۶

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

۰

ویولن ایرانی – ناصر زرآبادی – مصاحبه و اجرا

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

کانال تـلـگرام خصـوصـی