خصوصی
۵

گل‌های رادیو – شاخه گل ۲۷۷ – ویگن

۰

مناظر شرقی – کنسرت تصویری محمد معتمدی و گروه رامبراند تریو – اوترخت

۱

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

۱

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

۰

دیدار – علیرضاخدایاری و گروه نوا

۵

کنسرت تصویری سه‌تار نوازی کیهان کلهر و کیا طبسیان – ونکوور ۲۰۱۸

۰

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – اجرای ۵ اردیبهشت استانبول

۳

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

۰

ردیف‌نوازی تار – محمد عذاری – ماهور

۰

کنسرت تصویری روزهای باغلاما در استانبول – کیهان کلهر و اردل ارزنجان

۳

کنسرت فریاد – اجرای مراکش – محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان

۰

گل‌های رادیو – تکنوازان ۵۴۳ – ماهور

کانال تـلـگرام خصـوصـی