خصوصی
۷

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۰

حسین علیزاده و جمشید عندلیبی – نی‌نوا، قسمت منتشر نشده

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۰

گفت‌وگو با داریوش پیرنیاکان در برنامه‌ی به عبارت دیگر

۰

قسمتی از اجرای مجتبی عسگری و گروه نقش در فستیوال ترانه‌ی شرقی

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۱۱

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۱

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه عارف در بن آلمان – سال ۱۹۸۷

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۰

مصاحبه امره یوجلن با همایون شجریان به بهانه‌ی کنسرت‌نمایش «سی»

کانال تـلـگرام خصـوصـی