خصوصی
۳

بداهه‌نوازی سنتور – منصور صارمی

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۳

دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

۰

همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۶

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

۰

ویولن ایرانی – ناصر زرآبادی – مصاحبه و اجرا

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۲

خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۵

گل‌های رادیو – شاخه گل ۲۷۷ – ویگن

۰

مناظر شرقی – کنسرت تصویری محمد معتمدی و گروه رامبراند تریو – اوترخت

۱

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

۱

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی