خصوصی
۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۳۹ – منصور صارمی و کامران داروغه

۰

زنجیرش کنید – محمد معتمدی و میدیا فرج‌نژاد

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هفتم

۳

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب ششم

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۳

بار دگر فراموشی – همایون شجریان و فردین خلعتبری

۰

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

۰

داستان رادیو – محمد میرنقیبی(قسمت دوم)

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

کانال تـلـگرام خصـوصـی