خصوصی
۱۰

سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۲۱

متن اپرای عروسکی مولوی

۸

مرا عاشق چنان باید – علیزاده، کلهر و نوربخش – تصویری

۰

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر -تصویری

۲۱

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۴

مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

۱

ویدیو – گروه شمس (پور ناظری‌ها)

۵

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

۱۳

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی