خصوصی
۱

ویدیو – گروه شمس (پور ناظری‌ها)

۵

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

۱۳

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

۲

محمدرضا شجریان و مجید درخشانی – زبان آتش

۲

اسرار خانقه و شهید عشق دو اجرای خصوصی شجریان و دکتر جهانبلگو

۰

هم‌آوایی – اجرای خصوصی غلامرضا قیطانچیان و محمدرضا شجریان

۰

شهرام ناظری – ایران کهن

۲

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۰

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۲

کلاس دوامی – شجریان / تصنیف قدیمی

۵

کلاس درس برومند و شجریان

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

کانال تـلـگرام خصـوصـی