خصوصی
۱۰

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان – تصویری

۱

کنسرت یونسکو محمدرضا شجریان – تصویری

۳

کنسرت تصویری تاجیکستان به مناسبت بزرگداشت باربد – شجریان

۰

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با سه‌تارنوازی پیرنیاکان

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

۵

یادواره‌ی زنده‌یاد پرویز مشکاتیان – همایون شجریان، سیامک آقایی و آیین مشکاتیان

۵

مهمانی خصوصی با حضور اساتید

۶

مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

۱۰

سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۱۹

شجریان، پژواک روزگار BBC

۲۱

متن اپرای عروسکی مولوی

۸

مرا عاشق چنان باید – علیزاده، کلهر و نوربخش – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی