خصوصی
۳

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۰

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

مجوعه آثار گل‌های تازه

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۰

کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با شهرام ناظری

۱

شجریان به همراه هابیل علی‌اف – تصویری

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با ایرج بسطامی

۳

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

۰

مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

۰

خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته

کانال تـلـگرام خصـوصـی