خصوصی
۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۳

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۱

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

۰

تاج – اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی

۳

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

۴

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۳

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۰

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

مجوعه آثار گل‌های تازه

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی