خصوصی
۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۴

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۲

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

۱

تاج – اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی

۵

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۵

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

مجوعه آثار گل‌های تازه

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

کانال تـلـگرام خصـوصـی