برچسب: بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

۲ Comments

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

تشکر از امیر عزیز که این کار کمتر دیده شده از استاد رو برامون فرستادن بخش اول قبلن در وبلاگ...