برچسب: بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی