خصوصی

بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو

کانال تـلـگرام خصـوصـی