خصوصی

دشتی

۱

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۲) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۶

یاد یار و دیار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۱

مرکب‌خوانی – همایون شجریان، برادران پورناظری و رضایی‌نیا

کانال تـلـگرام خصـوصـی