برچسب: شب‌های شعر انستیتو گوته

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب دهم

تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس بود. به لطف کانال تلگرامی آژیر…

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب نهم

تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس بود. به لطف کانال تلگرامی آژیر…

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هشتم

تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس بود. به لطف کانال تلگرامی آژیر…

۱ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هفتم

سخنرانی اسلام کاظمیه و داریوش آشوری شعرخوانی جواد مجابی، محمود مشرف‌تهرانی، علی باباچاهی و جعفر کوش‌آبادی متاسفانه فایل شعرخوانی بتول...
۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب ششم

سخنرانی هانس بیکر و هوشنگ گلشیری شعرخوانی سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، محمد خلیلی، حسن ندیمی شب ششم: هوشنگ گلشیری در...
۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب چهارم

سخنرانی غلامحسین ساعدی شعرخوانی هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، مفتون امینی، علیرضا نوری‌زاده، عظیم خلیلی شب چهارم: نکته جالب اینجاست که...
۱ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب سوم

سخنرانی بهرام بیضایی و شمس آل‌احمد شعرخوانی محمد زهری، طاهره صفارزاده، سیروس مشفقی، فاروق امیری، محمد کسیلا شب سوم:  ...
۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب دوم

منوچهر هزارخانی راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی آن روزگار سخن می گوید....