برچسب: شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی