خصوصی

شوشتری

۱

حدیث عشق – به یاد استاد پرویز یاحقی

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۲۸

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۱

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۲

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

کانال تـلـگرام خصـوصـی