برچسب: عارف شاهدنواز

۰ Comment

بر مَرکبِ مُرکّب- عارف شاهدنواز – تکنوازی سنتور

راست‌پنج‌گاه مرکب  ۲۷MB  :   مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین:   دریافت از کانال تلگرام آموزش دانلود    

۰ Comment

مجلس افروز ۱: مجلس راست‌پنج‌گاه – همنوازان محیِّر

۳ Comments

محیر – بداهه‌نوازی سنتور، عارف شاهدنواز