برچسب: مصطفی رحیمی

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هشتم و دهم

  سخنرانی مصطفی رحیمی و به آذین متاسفانه از کل سه شب باقی‌مانده تنها همین دو سخنرانی در دست است…