خصوصی

میراسماعیل صدوقی‌آسا

۵

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۵

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

۳۱

دو شب از کنسرت چهره به چهره ، جشن هنر شیراز سال ۵۶

۰

الاتیتی – موسیقی گیلان

کانال تـلـگرام خصـوصـی