برچسب: کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا