خصوصی

احمد عبادی

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

۲

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

۱

مهر جانان – اجرای خصوصی احمد عبادی، حسن کسایی و تقی سعیدی

۱

مجموعه تکنوازی و دو نوازی – اسماعیلی، ظریف، عبادی و پایور

۲

مستند استاد عبادی – فیلمی از محمد تهامی‌نژاد

۰

هزاردستان – شجریان، عبادی و گروه سماع | موسیقی ایرانی

۳

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۴

درگذشت همسر استاد عبادی – استادان خوانساری، کسایی، عبادی و محمدرضا شجریان

۰

نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان و عبادی و موسوی

۶

بزم خراباتیان – شجریان، موسوی، شریف، یاحقی و عبادی

۶

مرا ببوس تجویدی و مراسم درگذشت استاد عبادی

کانال تـلـگرام خصـوصـی