خصوصی

احمد عبادی

۲

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

۱

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱ – پرویز یاحقی، احمد عبادی و جهانگیر ملک

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

۲

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

۱

مهر جانان – اجرای خصوصی احمد عبادی، حسن کسایی و تقی سعیدی

۱

مجموعه تکنوازی و دو نوازی – اسماعیلی، ظریف، عبادی و پایور

۲

مستند استاد عبادی – فیلمی از محمد تهامی‌نژاد

۰

هزاردستان – شجریان، عبادی و گروه سماع | موسیقی ایرانی

۴

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۴

درگذشت همسر استاد عبادی – استادان خوانساری، کسایی، عبادی و محمدرضا شجریان

۰

نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی