خصوصی

علی بهرامی‌فرد

۰

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری لوزان سوئیس

۰

نشست موسیقی در شهر نایمخن – کیهان کلهر، اردال ارزنجان و علی بهرامی‌فرد

۰

کنسرت تصویری کیهان کلهر، علی بهرامی‌فرد، ماریا پامیانوفسکا و آلکساندرا کاوف

۳

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری بلژیک

۲

کنسرت شب کمانچه – کلهر، بهرامی فرد، ترکان و سینوپلوس

۲

شب کمانچه – کیهان کلهر، دریا ترکان، سینوپلوس و بهرامی‌فرد

۵

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

۲

حسین علیشاپور و گروه هم‌نوازن کلهر، کنسرت قونیه ۵ مهر ۹۳ – تصویری

۰

کیهان کلهر و علی بهرامی فرد – قطعه‌ی تصویری

۷

کیهان کلهر، بهرامی‌فرد و کثیرالسفر کنسرت تصویری اصفهان و افشاری – Candlelight Concert

کانال تـلـگرام خصـوصـی