خصوصی

علی تجویدی

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۲

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۴

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۴

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۰

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر -تصویری

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی