خصوصی

اردشیر کامکار

۱

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۹

تصنیف گل افشان – شهرام ناظری(نسخه‌ی کامل)

۱۴

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۸

چاووش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۳

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از BBCفارسی

۴

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

۱۴

کنسرت کامکارها در لندن (فارسی) – پخش شده از BBCفارسی

۱۳

نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی